ABOUT stefan…

it is not easy to have an inventive mind!

my ingrained adage from a very young age is:

”there are no boring subjects, only boring intellects”

and it is good …because I am basically interested in EVERYTHING and EVERYONE!
…but the downside is that I have only 24/7/365 as everybody else
…and I am NOT a fast reader nor a memory artist…
My power lies in being a visual-visual person (first in the head and then transforming it to an artifact for the wall) and beeing able to stand on top of the box and see both myself, others and the organisations and finding the essence and innovate around it …
I can NEVER follow 5 points instructions without seeing how to make it smarter, better, faster and with a better value in the (un)explored situations and context
 since I was 7 years old a nail is not a nail, it is a ”possibility” for transformations and a part of a home made wooden car or one of my many home-made pinball machines (!)…
…for the last 20 years my path has been Pragmatic Knowledge Representations …

nowdays my favourite expression that I focus on to continue to explore and develop, both professionally as a consultant and as a researcher, is :

”draw the f…g map!”

_________________[på Svenska]

S.E. är certifierad Kravingenjör / Business Analyst / Visual Models expert, Civilingenjör Teknisk Fysik med inriktning på kunskap & meningsrepresentation, Datalingvist och certifierad NLP Master i kommunikation som brinner för förbättringar genom att upptäcka och representera den nödvändiga kunskapen på bästa sätt (så att alla förstår och får energi!) och driva förändringar till verkliga förbättringar med tydlig mätbar effekt och nytta. Ofta genom processer och modeller på olika nivåer i organisationer och företag.

S.E. är passionerad för allt som handlar om att lyssna in, analysera, förstå och kommunicera vad som är viktigt (gärna visuellt). Tänker ofta utanför lådan och vågar ställa “obekväma frågor” och att ”ta en fight för projektet som helhet och utmana invanda mönster och suboptimering” och verka för förbättringar i arbetssätt, tänkande, representation av kunskap för att behålla ”öppna ögon”  och se nya möjligheter.
Gillar att jobba i alla dimensioner (ofta som expert/mentor) och att få medarbetare att se nya möjligheter och förbättringsmöjligheter inom ramen för kundens verksamhet, idéer, önskemål och behov.

S.E. har 20 års erfarenhet kravingenjörsskap, verksamhetsanalys och visuell representation av kunskap.

S.E. har gedigen erfarenhet inom: verksamhetsanalys & kravarbete (utforskning, visualisering och hantering av behov, önskemål och idéer), förbättringsarbete (utveckla och genomföra effektiva metoder och processer), strategisk kommunikation och verksamhetsutveckling, begrepps- och featuremodellering, konflikthantering, systemteori och modellering.

S.E. började med Agilt tänkande och arbetssätt i kombination med agila modeller och visualisering redan 2007, och fokuserar de senaste åren på att göra  de agila metoderna som Scrum och SAFe mer ”säkra” med fokus på visuell modellering i agila team och miljöer genom att tillföra smarta metoder och erfarenheter från traditionell kravingenjörsskap och verksamhetsanalys. Arbetet förankras i den internationella certifieringen RE@AILE från IREB. (www.ireb.org)

S.E. är ansvarig, utvecklar och håller certifieringskurser för kravingenjörer i enlighet med IREBs Certified Professional for Requirements Engineering inom kravingenjörsskap och praktisk Verksamhetsanalys samt kurser i avancerad modellering och hur man ska förbättra existerande Agila metoder (Scrum, SAFe etc..) genom agil modellering och avancerad RE@Agile. S.E. är en av Europas mest meriterade lärare inom IREB och har sedan 2010 genomfört mer än 35 kurser med hundratals professionella.

S.E. är en fantastisk workshop-ledare, facilitator och lärare som guidar, coachar och delar med sig av både kunskap, erfarenhet och positiv energi och passion, oftast baserat på sin expertis inom visuell kommunikation, modellering och struktur/mönster.

S.E. blev 2018 rekryterad till industriell forskning på 50% inom ”Visuell Pragmatisk Kunskapsrepresentation inom krav och verksamhetsanalys” för BTH via KK-stiftelsen.


Personliga citat om Stefan:

–  ”S.E. har en extremt skarp analytisk förmåga, som inte räds det som är svårt eller komplext, är driven, tydlig och väldigt passionerad”

–  ”S.E. har en stor portion humor and själv-ironi som är kopplad till en stabil person med god självkänsla och en bred bas av både positiva och negativa erfarenheter”

– ”S.E. är expert på att utforska, upptäcka och visualisera kunskap och omvandla det till en gedigen kravmängd. Hans passion för att skapa smarta och effektiva arbetssätt och kunskapsrepresentationer, spiller över och inspirerar all i projektet och organisationen blir påverkad av hans urkraft och tydlighet. Han är ingen bladvändare utan en visionär som får saker att hända och får folk att förstå”

– “S.E. är van att röra sig i flera ansvarsdomäner och att samarbeta i olika team, ofta i en aktiv projektroll med ansvar för kravupptäckt och kravrepresentation (dokumentation), visuell modellering, teknisk projektledning, utbildning, och kreativ workshopmetodik (”flygningar”, ”Requirements Explorations”) eller liknande som utnyttjar hans kommunikativa, sociala, kreativt problemlösande och smittande positivt engagerande förmåga.”

– “S.E. är orädd, kommunikativ och lyhörd, men samtidigt pådrivande och tydlig. Passionerad kring processerna kring upptäckandet av de verkliga behoven, idéerna och kraven i ofta komplexa situationer med många intressenter med olika mål och drivkrafter. Behärskar och kan vara kreativ med ett stort antal tekniker för att upptäcka och representera information och kunskap för att skapa insikt om vad som är viktigt och vad som är möjligt att realisera i den givna situationen.”

– “S.E. kan förmedla inspirerande och berikande metaforer, visuella bilder och exempel, som gör att personer, grupper och organisationer får energin att utföra stordåd!”

– ”Med konkret vetenskaplighet, praktisk erfarenhet och sunt förnuft, ofta kombinerat med en lagom krydda av humor, driver S.E. på så att det verkligen funkar i praktiken och ger affärsnytta för kunden och kundernas kunder”


– ”S.E. förkroppsligar idén och tanken att riktig kvalité i en organisation bäst uppnås genom ett långsiktigt och hållbart förbättringsarbete med kunskapsrepresentation och ett smart processarbete!”

Some diplomas I am proud of


Positive feedback and Letter of recommendations