Seminars

IREB CPRE FL

läs mer om IREB och kurser

Om IREB

IREB (International Requirements Engineering Board) har sedan 2007 mer än 50 000 certifierade Kravingenjörer och verksamhetsanalytiker från mer än 75 länder.
Ännu fler har gått kursen för att bli inspirerade och utveckla sin kompetens även om de inte sedan gjort själva certifieringen.
IREB är en certifiering med vetenskaplig och professionell struktur och ett avancerat innehåll som gäller internationellt. Det är en värdefull kunskapsboost för Verksamhetsanalytiker, Kravingenjörer, Projektledare, Testare och Arkitekter.
IREB CPRE FL är basen som alla som jobbar med krav och verksamhetsanalys bör ha i bagaget, och som numera allt oftare efterfrågas av potentiella arbetsgivare och projektorganisationer!

 Sammanfattning av återkoppling från elever efter nästan 40 kurser sedan 2011 :

“Det är en tuff kurs men kunskapen förmedlas på ett formidabelt sätt så det känns i hela kroppen, och är både personlighetsutvecklande, kompetensutvecklande och ROLIG!”

Din lärare:

När du väl bestämt dig för att utöka din kompetens, så välj en erfaren lärare!

Stefan Eekenulv är en av Europas mest meriterade lärare inom IREB FL och har sedan 2011 hållit mer än 30 kurser i Göteborg och Stockholm med flera hundra elever (“IREB Super Heroes”) som nu skapar värde i sina respektive företag med en kraftfull bas i riktig kravingenjörsskap och verksamhetsanalys.

Stefan har i mer än 20 år haft fokus på och arbetat med Krav, verksamhetsanalys och visualisering av kunskap på ett effektivt sätt som funkar i verkligheten.


IREB FL profound – 3,5 dagar

Fördjupade genomgångar, övningar på alla delar, diskussioner & best-practices

Heldag:   08:30 – 18:00 (8h effektiva timmar + 1h lunch + 2 x 15min rast)
Halvdag em:  13:00 – 17:30 (4h effektiva timmar + 2 x 15min rast)
Halvdag fm:  08:30 – 13:00 (4h effektiva timmar + 2 x 15min rast)

IREB FL light – 1,5 dag

Snabba översikter och utvalda övningar och sammanfattningar. En bra grund för vidare självstudier eller som introduktion till profound kursen

Heldag:   08:30 – 18:00 (8h effektiva timmar + 1h lunch + 2 x 15min rast)
Halvdag em:  13:00 – 17:30 (4h effektiva timmar + 2 x 15min rast)
Halvdag fm:  08:30 – 13:00 (4h effektiva timmar + 2 x 15min rast)

IREB AL advanced modeling and knowledge representation – 5 dagar

På djupet kring kunskapsrepresentation och MASSOR av övningar och referenser till specifikationen, handboken och andra viktiga böcker. En Master-class för dig som vill lyfta visuella representationer till nästa nivå och bli certifierad inom IREB advanced modeling

4 dagar: 08:30 – 18:00 (8h effektiva timmar + 1h lunch + 2 x 15min rast)
1 dag :  08:30 – 15:30  (5,5 effektiva timmar + 1h lunch + 2x15min rast)

En bild säger mer än 1000 ord…

En bild säger mer än 1000 ord och genom att kunna mer om olika diagram och representationer så kan man bestämma vilka ord som man vill att bilden ska säga!
Modeller används inom de flesta områden som kräver att man förstår och kan kommunicera komplexa skeenden och samband. En arkitekt skulle aldrig drömma om att “bara prata” om  sina byggnationer, det är självklart att man visar kartor, bilder och bygger 3D modeller. Modellerna är en viktig del för att förstå konsekvenser och för att involvera intressenter.

På samma sätt behöver vi möta framtidens alltmer komplexa verklighet inom systemutveckling. Rätt modeller effektiviserar kommunikation och ökar förståelsen för både nuläget, vad som är, vad som sker och det önskade läget, hur man vill att det ska vara och hur det ska fungera. Modeller tydliggör de behov som driver på och motiverar förändringarna.
Ett bra första steg är att gå IREB Foundation Level och Advanced Level inom visualisering, representation och modellering av Krav och komplex kunskap!

Har du frågor kring kurserna?

maila: stefan@OPENINGi.com
ring: 0708 – 56 54 05